min

PLB020007 KARKONOSZE

Powierzchnia: 18578.4 ha. Kod obszaru: PLB020007. Obszar obejmuje Karkonoski Park Narodowy.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia: 18578.4 ha
Kod obszaru: PLB020007
Obszar obejmuje Karkonoski Park Narodowy.


Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim. Obszar obejmuje Karkonoski Park Narodowy.

Opis obszaru: Karkonosze leżą w Sudetach Zachodnich i stanowią najwyższe pasmo Sudetów (Śnieżka 1602 m npm).  Od południa granicę Karkonoszy stanowi granica państwa; od strony północnej przylega Kotlina Jeleniogórska; od zachodu - Góry Izerskie; od wschodu Brama Lubawska i Rudawy Janowckie).

Szata roślinna: Obszar jest szczególnie ważny dla zachowania bioróżnorodności. Duża liczba (23) siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG tworzy tu mozaikę, choć często nie zajmują one dużych powierzchni. Dobrze zachowane są subalpejskie i reglowe torfowiska górskie. Szczególnie cenne są także bory górnoreglowe, pokrywające znaczne powierzchnie w obszarze. Stwierdzono 11 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  Znajdują się tu liczne stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, w tym endemicznych: dzwonek karkonoski (Campanula bohemica) i skalnica bazaltowa (Saxifraga moschata subsp. basaltica). Rzadkie gatunki mszaków (np. Lophozia sudetica, Rhacomitrium sudeticum). Podawano stąd, jako jedno z dwóch miejsc występowania w Polsce, stanowisko szurpka Rogera (Orthotrichum rogeri), jednak nie było potwierdzone od wielu lat. Znajdują się także, jako jedyne w Polsce, stanowiska Galium sudeticum, Campanula corcontica i Pedicularis sudetica. Za granicą obszaru odnaleziono stanowisko Carabus variolosus.

Zwierzęta: W ostoi występuje co najmniej 11 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gnieździ się powyżej 10% populacji krajowej czeczotki (PCK) i płochacza halnego (PCK); W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: cietrzew (PCK), dzięcioł zielonosiwy, puchacz (PCK), włochatka (PCK), sóweczka(PCK). 

Gmina:
  • Szklarska Poręba
  • Podgórzyn (W)
  • Piechowice (W)
  • Lubawka (MW)
  • Kowary (M)
  • Karpacz (W)
  • Kamienna Góra (W)
  • Jelenia Góra (P)
ekologia to eko.org.pl