min

PLH020076 Źródła Pijawnika

Powierzchnia: 157.4 ha. Kod obszaru: PLH020076. Jest to obszar źródłowy niewielkiego potoku Pijawnik
FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 157,4 ha.
Kod obszaru: PLH020076.
Jest to obszar źródłowy niewielkiego potoku Pijawnik

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, w Kotlinie Jeleniogórskiej w Sudetach Zachodnich i częściowo obejmuje swym obszarem dzielnicę Jelenia Góra-Czarne.

Opis obszaru: Jest to obszar źródłowy niewielkiego potoku Pijawnik, który wypływając stąd uchodzi do Kamiennej. Cały obszar znajduje się średnio na wysokości 360-375 m npm, a urozmaicają go niewysokie wzniesienia sięgające 390 m. Od zachodu i południa otaczają go wzniesienia Wzgórz Łomnickich, od północy zabudowania Czarnego (obecnie dzielnica Jeleniej Góry), a wschodnią granicę stanowi ruchliwa droga z Jeleniej Góry do Karpacza.

Szata roślinna: Praktycznie brak tu zabudowy; większość terenu pokrywają wilgotne i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, a uzupełniają je fragmenty łąk świeżych, lasy olszowe oraz ich zaroślowe formy regeneracyjne i zapusty wierzbowe. Niewielkie fragmenty zajmują również torfowiska, ziołorośla oraz nieużytkowany obecnie staw.

Zwierzęta: Występują tutaj 4 gatunki zwierząt z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie istotne jest występowanie przeplatki aurinia dla której obszar ten stanowi jedyne aktualnie znane stanowisko w Sudetach. Dodatkowo obszar ten jest miejscem występowania dość licznej populacji dwóch gatunków modraszków: Maculinea teleius i Maculinea nausithous.

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl