min

PLH020087 Gałuszki w Chocianowie

Powierzchnia: 29.5 ha. Kod obszaru: PLH020087. Stanowisko gałuszki Pilularia globulifera pod Krzyżową jest jednym z dwóch aktualnych stanowisk w Borach Dolnośląskich

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 29,5 ha.
Kod obszaru: PLH020087.
Stanowisko gałuszki Pilularia globulifera pod Krzyżową jest jednym z dwóch aktualnych stanowisk w Borach Dolnośląskich

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, gminie Gromadka w powiecie bolesławieckim

Opis obszaru: Proponowany obszar obejmuje dwa stawy odległe o około 150 m. Stawy zbudowane są na niewielkim cieku wodnym, który w ostatnich latach wykazuje tylko okresowy przepływ wody. Staw południowy posiada lustro zajmujące maksymalnie dwie trzecie jego powierzchni, staw północny posiada maksymalne lustro wody na 95% powierzchni.

Szata roślinna: Sezonowo uwarunkowana oscylacja poziomów wód powodująca odsłanianie i zalewanie dna stawu to optymalne warunki dla rozwoju siedlisk 3130. Stanowisko gałuszki Pilularia globulifera pod Krzyżową jest jednym z dwóch aktualnych stanowisk w Borach Dolnośląskich, jednocześnie jest największym powierzchniowo i najbardziej zasobnym. Jako gatunek charakterystyczny dla jednej z postaci siedliska 3130, gałuszka jest gatunkiem kluczowym dla zachowania struktury i funkcji siedliska.

Zwierzęta: Na obszarze odnotowano występowanie wydry Lutra lutra oraz trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, które są wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG
 

Gmina:
  • Gromadka
ekologia to eko.org.pl