min

PLH020091 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego

Powierzchnia: 1118.8 ha. Kod obszaru: PLH020091. Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwończyka fioletka

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 1118,8 ha.
Kod obszaru: PLH020091.
Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwończyka fioletka

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, mieści się pomiędzy miejscowościami: Rataje, Boguszyce, Kolonia Miodary, Nowica, Sosnówka, Ostrowina, Junoszyn, Cieśle, Spalice.

Opis obszaru: Stanowi kompleks łąk kośnych wilgotnych i świeżych oraz szuwarów po obu stronach rzeki Oleśnicy i Boguszyckiego Potoku. Obejmuje on też las (w tym priorytetowe łęgi olszowo-jesionowe) oraz w nieznacznym stopniu pola uprawne. 

Szata roślinna: Obszar chroni rzadkie już na Nizinie Śląskiej zespoły ekstensywnych łąk wilgotnych (świeżych, kaczeńcowych i trzęślicowych) z rdestem wężownikiem (Polygonum bistorta) rośliną żywicielską gąsienic czerwończyka fioletka.

Zwierzęta: Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwończyka fioletka (Lycaena helle) na Dolnym Śląsku. Dodatkowo wartość ostoi podwyższa obecność licznych populacji trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, pachnicy dębowej Osmoderma eremita, czerwończyka nieparka Lycaena dispar, kumaka nizinnego Bombina bombina, wydry Lutra lutra i bobra Castor fiber.

Gmina:
  • Oleśnica (W)
  • Olszyna (MW)
ekologia to eko.org.pl