min

PLH020068 Muszkowicki Las Bukowy

Powierzchnia 206.4 ha. Kod obszaru: PLH020068. Wysięki trawertynowe obszarem kluczowym dla ochrony siedliska 7220 – źródliska nawapienne

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchni 206,4 ha
Kod obsyaruŁ PLH020068
Wysięki trawertynoweobszarem kluczowym dla ochrony siedliska 7220 – źródliska nawapienne

Położenie obszaru: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, w otoczeniu rezerwatuMuszkowicki Las Bukowy”.

Opis obszaru: Obszar leży w obrębie Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich należących do Przedgórza Sudeckiego. Obejmuje zalesiony fragment doliny potoku o krętym i zmiennym korycie oraz eksponowany na północny-wschód stok wzniesienia, łagodnie falowany, pokryty licznymi grzędami dzielącymi go na wąskie dolinki i jary, z wysiękami trawertynowymi

Szata roślinna: Siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy zajmują 100% powierzchni,  choć część pokrywają zniekształcone grądy. Najcenniejsze są wysięki trawertynowe (obszar kluczowy dla ochrony siedliska 7220 – źródliska nawapienne, gdyż jest jednym z niewielu znanych obecnie i czynnych źródlisk trawertynowych w Sudetach), będące siedliskiem łęgów i żyznych buczyn, a także ziołorośla występujące na niewielkich powierzchniach stoku oraz podgórski łęg jesionowy zajmujący dolinę potoku. Istotne ponadto są kwaśna buczyna oraz grąd środkowoeuropejski.

Zwierzęta: Występuje tu cały szereg rzadkich gatunków roślin i zwierząt, szczególnie fauna mięczaków należy do jednej z najbogatszych na Dolnym Śląsku. Występują tu także 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II oraz pachnica dębowa.


 

Gmina:
  • Ciepłowody (W)
ekologia to eko.org.pl