min

PLH020070 Sztolnia w Młotach

Powierzchnia: 12.4 ha. Kod obszaru: PLH020070. Jedno z ważniejszych zimowisk mopka na Dolnym Śląsku.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 12.4 ha
Kod obszaru: PLH020070
Obecnie jest to jedno z ważniejszych zimowisk mopka Barbastella barbastellus na Dolnym Śląsku.


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim w miejscowości Młoty.

Opis obszaru: Młoty to miejscowość położona na skraju Gór Bystrzyckich. Sztolnia jest wstępnym etapem do budowy elektrowni szczytowo-pompowej, jednak obiekt ten stał się ważny dla zimujących nietoperzy.

Szata roślinna: Na obszarze odnotowano 2 siedliska "naturowe": kwaśne buczyny oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii.

Zwierzęta: Obecnie jest to jedno z ważniejszych zimowisk mopka Barbastella barbastellus na Dolnym Śląsku. Zagrożeniami są penetracja i niepokojenie zimujących zwierząt, palenie ognisk wewnątrz obiektu, zmiany mikroklimatu podczas okresu hibernacji nietoperzy, turystyka w okresie hibernacji, realizacja planu wykorzystania sztolni do uruchomienia elektrowni szczytowo-pompowej

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
  • Mopek (Barbastella barbastellus)
  • Czarny grzbiet, pyszczek otoczony fałdami i trójkątne uszy stykające się na czole to cechy niewystępujące u innych krajowych nietoperzy. Mopek stanowi 80 procent nietoperzy korzystających z chłodni w Cieszkowie. Przylatuje tu przez cały rok. Późnym latem wokół podziemia można usłyszeć głosy godowe i zaobserwować loty tokowe tego gatunku.
ekologia to eko.org.pl