min

PLH020092 Żródliska koło Zimnej Wody

Powierzchnia : 156 ha Kod obszaru : PLH020092

FE
 
15 stycznia 2011

Powierzchnia : 156 ha
Kod obszaru : PLH020092
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim, koło miejscowości Zimna Woda

Opis obszaru: Źródliska koło Zimnej Wody obejmują teren rezerwatu "Zimna Woda", a także jego otoczenie.

Szata roślinna: Stanowią najlepiej zachowany kompleks żyznych, wielogatunkowych lasów liściastych w Nadleśnictwie Legnica. Na opisywanym terenie występują bardzo dobrze zachowane 3 siedliska "naturowe": grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny; łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe.

Zwierzęta: Lasy obszaru wyróżnia duża liczba starych drzew, będących siedliskiem dla licznej populacji pachnicy dębowej. Populacja pachnicy dębowej z terenów Źródliska koło Zimnej Wody stanowi prawdopodobnie 1-2 % populacji krajowej i około 5% populacji dolnośląskiej.

Gmina:
  • Lubin (W)
ekologia to eko.org.pl