min

PLH020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

Powierzchnia: 21324.9 ha. Kod obszaru: PLH020071. Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

FE
 
19 stycznia 2011

Powierzchnia: 21324,9 ha
Kod obszaru: PLH020071
Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Położenie : Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje większość pasma Gór Sowich.

Opis obszaru: Zawiera 16 cennych obiektów - miejsc zimowania nietoperzy w Górach Sowich. Obszar obejmuje także siedliska przyrodnicze, m. in. kompleks cennych łąk Glinno-Zagórze i wyspowe stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie i rozproszone płaty innych siedlisk - takwyznaczone granice obejmują również obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej nietoperzy.

Szata roślinna: Na obszarze występuje 9 siedlisk ujętych w w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których największe znaczenie mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Zwierzęta: Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Kolonia rozrodcza nocka dużego w Rościszowie to jedno z największych letnich znanych zgrupowań tego gatunku w Polsce.

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl