min

PLB020003 STAWY PRZEMKOWSKIE

Powierzchnia: 4605.4 ha. Kod obszaru: PLB020003. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej (E 52).

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 4605.4 ha
Kod obszaru: PLB020003.
Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej (E 52).


Położenie: Obszar znajduje się w większej części w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim (70% powierzchni) oraz w województwie lubuskim, regionie zielonogórskim (30% powierzchni). 

Opis obszaru: Obszar obejmuje dwa kompleksy stawów (769 i 179 ha).

Szata roślinna: Do ostoi włączone są fragmenty jesionowo-olszowych łęgów (ogółem 75 ha) w otoczeniu stawów oraz ekstensywnie wykorzystywane, wilgotne łąki z kępami wierzbowych zarośli. Stawy są obrzeżone wąskim pasem szuwarów, zajmującym ok. 6% terenu stawów. Teren całego obszaru jest znacznie większy, co zapewnia gniazdującym tu i migrującym ptakom doskonałe warunki do rozwoju, zapewniając bazę żerowiskową i miejsca odpoczynku podczas przelotów.

Zwierzęta: Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 8-9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to także bardzo ważny teren dla migrujących kaczkowatych. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, gęgawa, podgorzałka (PCK) i zausznik; w mniejszej, ale znaczącej ilości tereny te zasiedlają łabędź niemy, bąk, czernica, głowienka i wodnik. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, płaskonosa i głowienki; duże koncentracje  osiąga łabędź niemy, cyraneczka, krzyżówka i łyska; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). Większa część obszaru znajduje się na terenie parku krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody, teren jest więc słabo zagrożony.

 

Gmina:
  • Gaworzyce (W)
  • Przemków (MW)
ekologia to eko.org.pl