min

PLH020073 Ludów Śląski

Powierzchnia: 82.1 ha. Kod Obszaru: PLH020073. Obszar utworzony dla ochrony łak trzęślicowych.
FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 82,1 ha.
Kod obszaru: PLH020073
Obszar utworzony dla ochrony łak trzęślicowych.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, w gminie Borów.

Opis obszaru: Obejmuje on kompleks łąkowy na północny-zachód od Ludowa Śląskiego. Zasługujące na ochronę łąki zajmują niewielki, lewobrzeżny fragment doliny Małej Ślęży, w dolnym biegu rzeki. Łąki rozciągają się głównie w otoczeniu strumienia i kilku dość silnie zarośniętych rowów.

Szata roślinna: Obszar utworzony dla ochrony łak trzęślicowych. W fitocenozach łąk trzęślicowych występują tu m. in. gatunki z Czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce oraz z Czerwonej listy roślin naczyniowych Dolnego Śląska. Należą do nich m.in.: częsty na tym obszarze goździk pyszny Dianthus superbus, turzyca davalla Carex davalliana, kosaciec syberyjski Iris sibirica, pełnik europejski Trollius europaeus, głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora, komonicznik skrzydlatostrąkowy Tetragonolobus maritimus. Bardzo cenne są też siedliska łąk świeżych (6510) z wieloma gatunkami chronionymi w składzie.

Zwierzęta: Nie odnotowano występowania gatunków "naturowych" na tym terenie.

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl