min

PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie

Powierzchnia: 6663.7 ha. Kod obszaru: PLH020015. Obszar bardzo istotny dla zachowania suchych wrzosowisk (siedlisko 4030)

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 6663.7 ha
Kod obszaru: PLH020015
Obszar bardzo istotny dla zachowania suchych wrzosowisk (siedlisko 4030)

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, niedaleko miasta Przemków.

Opis obszaru: Rozległe wrzosowisko na dawnym poligonie przemkowskim otoczone borami sosnowymi. Ponadto występują tu dobrze wykształcone wydmy śródlądowe i piaszczyska z typową dla takich siedlisk roślinnością.

Szata roślinna: Pomimo niewielkiego zróżnicowania siedlisk (zidentyfikowano tu 3 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG) i niewielkiego bogactwa gatunkowego, obszar bardzo istotny dla zachowania suchych wrzosowisk (siedlisko 4030), występujących tu w postaci wielkopowierzchniowego płatu i skutecznie chronionych.

Zwierzęta: Bunkry koło Wilkocina stanowią zimowisko nietoperzy - 3 gatunki z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obserwuje się tu jeszcze jeden gatunek z tego Załącznika, tj. kumaka nizinnego. Okresowo pojawia się wilk, który wędruje po całych Borach Dolnośląskich.

Gmina:
  • Bolesławiec
  • Gromadka
ekologia to eko.org.pl