min

PLH020089 Dąbrowy Janikowskie

Powierzchnia : 15.6 ha Kod obszaru : PLH02008. Obszar ma wielkie znaczenie dla przetrwania jelonka rogacza (Lucanus cervus)

FE
 
07 grudnia 2010

Powierzchnia : 15.6 ha
Kod obszaru : PLH020089
Obszar ma wielkie znaczenie dla przetrwania jelonka rogacza (Lucanus cervus)

Położenie obszaru: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, stanowi część oddziału 132 Leśnictwa Janików w Nadleśnictwie Oława, w rejonie wsi Janików.

Opis obszaru: Obszar jest zagrożony przez zmianę sposobu użytkowania, np. intensyfikację cięć rębnych lub przebudowę drzewostanu

Szata roślinna: Występuje rzadki w tej części Niziny Śląskiej zespół acidofilnej dąbrowy, który jest zarazem siedliskiem chronionych tu gatunków bezkręgowców.

Zwierzęta: Obszar ma wielkie znaczenie dla przetrwania jelonka rogacza (Lucanus cervus) na Dolnym Śląsku. Obejmuje jedno z nielicznych stanowisk gatunku w tym województwie potwierdzone po 2000 roku.

Gmina:
  • Oława (W)
ekologia to eko.org.pl