min

PLH020005 Kamionki

Powierzchnia: 87.8 ha. Kod obszaru: PLH020005. Jedno z najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 87,8 ha
Kod obszaru: PLH020005
Jedno z najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce.


Położenie:  Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kamionka, na zachód od zabudowań - są to północne stoki Gór Sowich.

Opis obszaru: Zalesione wzgórze z odsłonięciami skał serpentynitowych otoczone lasem użytkowanym gospodarczo z przewagą sosny. Otoczenie stanowi kompleks łąk użytkowanych ekstensywnie.

Szata roślinna:  Na opisywanym terenie występują dwa siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. Omawiany obszar jest jednym z kilku najbogatszych stanowisk zanokcicy serpentynowej (Asplenium adulterinum) w Polsce. Występuje tu od 7-20% jej populacji polskiej. Ponadto około 30% polskiej populacji zanokcicy ciemnej  oraz niewielka populacja zanokcicy klinowatej. Jest to jedno z niewielu jej stanowisk poza Masywem Ślęży.

Zwierzęta: Brak gatunków wskazanych w Załączinku II Dyrektywy Siedliskowej oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.


 

Gmina:
  • Pieszyce (M)
ekologia to eko.org.pl