min

PLH020093 Skoroszowskie Łąki

Powierzchnia: 1359.7 ha. Kod obszaru: PLH020093. Obszar może mieć znaczenie dla przetrwania czerwończyka nieparka

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 1359,7 ha.
Kod obszaru: PLH020093.
Obszar może mieć znaczenie dla przetrwania czerwończyka nieparka

Położenie: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, pomiędzy rzeczką Lipniak a południową granicą P.K. "Dolina Baryczy". Obejmuje też pola uprawne i stawy zamknięte linią łączącą miejscowości: Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Masłowiec, Czeszów, Skoroszów.

Opis obszaru: Obszar stanowi kompleks łąk kośnych trzęślicowych i świeżych oraz szuwarów

Szata roślinna: Obszar chroni rzadkie już na Nizinie Śląskiej zespoły ekstensywnych łąk wilgotnych (świeżych, kaczeńcowych i trzęślicowych) z krwiściągiem lekarskim Sanguisorba officinalis rośliną żywicielską gąsienic obu wymienionych modraszków oraz czarcikęsem łąkowym Succisa pratensis, gatunkiem żywicielskim dla przeplatki aurinii. Dodatkowo wartość ostoi podwyższa obecność chronionych storczyków i innych roślin wskaźnikowych dla tego
typu łąk.

Zwierzęta: Obszar może mieć znaczenie dla przetrwania czerwończyka nieparka (Lycaena dispar) na Dolnym Śląsku. Poza tym może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony jednego z ostatnich stanowisk modraszków telejusa i nausitousa oraz ostatniego znanego (w latach
1996-2006) stanowiska przeplatki aurinii w zlewni rzeki Baryczy.

Gmina:
  • Trzebnica (MW)
ekologia to eko.org.pl