min

PLH020090 Dąbrowy Kliczkowskie

Powierzchnia : 552.9 ha Kod obszaru : PLH020090. W ostoi występuje jeden z najcenniejszych w Borach Dolnośląskich fragmentów kwasnych dąbrów i drzewostanów sosnowo-dębowych z bogatą fauną bezkręgowców

FE
 
07 grudnia 2010

Powierzchnia : 552.9 ha
Kod obszaru : PLH020090
W ostoi występuje jeden z najcenniejszych w Borach Dolnośląskich fragmentów kwaśnych dąbrów i drzewostanów sosnowo-dębowych z bogatą fauną bezkręgowców

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, wchodzi w skład Borów Dolnośląskich i rozciąga się pomiędzy Kwisą a Bobrem.

Opis obszaru: Kompleks leśny, w którym dominują drzewostany sosnowe z licznymi przestojami dębowymi. W zachodniej części ostoi występują zwarte fragmenty kwaśnych dąbrów.

Szata roślinna: Na obszarze odnotowano 6 siedlisk "naturowych", jednak nie zajmują one dużej powierzchni

Zwierzęta: W ostoi występuje jeden z najcenniejszych w Borach Dolnośląskich fragmentów kwasnych dąbrów i drzewostanów sosnowo-dębowych z bogatą fauną bezkręgowców (Lucanus cervus i Osmoderma eremita). W obrębie ostoi stwierdzane są również przechodnie wilki (Canis lupus). Ważne miejsce występowania zagrożonych ptaków, m.in. włochatki (Aegolius funereus) i
sóweczki (Glaucidium passerinum).

Gmina:
  • Osiecznica
ekologia to eko.org.pl