min

PLH020100 Kozioróg w Czernej

Powierzchnia: 142.8 ha. Kod obszaru: PLH020100. Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) w dolinie Odry

FE
 
26 stycznia 2011

Powierzchnia: 142,8 ha.
Kod obszaru: PLH020100.
Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) w dolinie Odry

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim, położony jest około 8 km na zachód od Głogowa w dolinie Odry.

Opis obszaru: Obszar od strony północno-wschodniej przylega do wsi Czerna, a jego granice na znacznej długości stanowi wał przeciwpowodziowy i dolina Odry.

Szata roślinna: Obszar obejmuje mozaikę siedlisk leśnych, łąkowych i wodnych (silnie wypłycona odnoga Odry). Cechą charakterystyczną jest liczne skupisko starych, ponad stuletnich, żywych, zamierających lub martwych dębów, rosnących po obu stronach wału przeciwpowodziowego.

Zwierzęta: Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) położonych w dolinie Odry. Występuje tutaj również nieduża populacja pachnicy dębowej Osmoderma eremita - gatunku wymagającego do rozwoju starych dziuplastych drzew liściastych.

Gmina:
  • Żukowice (W)
ekologia to eko.org.pl