min

PLH020105 Trzcińskie Mokradła

Powierzchnia: 75.3 ha. Kod obszaru: PLH020105. Torfowisko na "Trzcińskich Mokradłach" jest jedynym zachowanym w obrębie sudeckich kotlin śródgórskich.

FE
 
31 stycznia 2011

Powierzchnia: 75,3 ha.
Kod obszaru: PLH020105.
Torfowisko na "Trzcińskich Mokradłach" jest jedynym zachowanym w obrębie sudeckich kotlin śródgórskich.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, w pobliżu linii kolejowej Jelenia Góra - Wałbrzych, pomiędzy miejscowościami Janowice Wielkie i Trzcińsko.

Opis obszaru: Współcześnie niewielki kompleks torfowiskowy położony jest w prawie płaskim terenie, na granitowym podłożu, z niewysokimi wzgórzami w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Szata roślinna:  Obszar jest ważny dla zapewnienia reprezentatywności siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC w krajowej sieci Natura 2000: borów na torfie (siedlisko priorytetowe) i torfowisk przejściowych. Na tym terenie występują: kukułka plamista Dactylorhiza maculata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium, torfowiec magellański Sphagnum magellanicum odnotowane na krajowej Czerwonej Liście.

Zwierzęta: Na obszarze występują oba gatunki modraszków (modraszek teleius Maculinea teleius, modraszek nausitous Maculinea nausithous) oraz czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Gmina:
  • Janowice Wielkie (W)
ekologia to eko.org.pl