min

PLH020012 Skałki Stoleckie

Powierzchnia: 6.3 ha. Kod obszaru: PLH020012. Notowano tu 12 gatunków nietoperzy. z czego 4 zamieszczone w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 6.3 ha
Kod obszaru: PLH020012
Notowano tu 12 gatunków nietoperzy, z czego 4 zamieszczone w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, rejonie wałbrzyskim, na terenie rezerwatu Skałki Stoleckie w pobliżu Ząbkowic Śląskich.

Opis obszaru: Sztolnia w Skałkach Stoleckicb powstała jako podziemne wyrobisko po wydobyciu wapienia w XVIII i XIX w. Składa się na nią ciąg chodników i komór o nieregularnych kształtach o łącznej długości 500-600 m. Wysokość niektórych sal sięga kilkunastu metrów. Część z pomieszczeń zalanych jest stale wodą tworzącą podziemne jeziorka. Warunki mikroklimatyczne są bardzo zróżnicowane zapewniając wielu gatunkom nietoperzy optymalne warunki hibernacji.

Szata roślinna: Brak gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk "naturowych".

Ziwierzęta: Sztolnia w Skałach Stoleckich jest jednym z najcenniejszych zimowisk nietoperzy w południowo-zachodniej Polsce, a także znaczącym stanowiskiem tych ssaków w skali całego kraju (maksymalna liczebność 261 osobników, luty 2003). Notowano tu 12 gatunków nietoperzy, z czego 4 zamieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. : mopek (Barbastella barbastellus), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) i nocek duży (Myotis myotis) Jest to jedno z największych zimowisk mopka i nocka Natterera w tym regionie.


 

Gmina:
  • Ząbkowice Śląskie (MW)
ekologia to eko.org.pl