min

PLH080007 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka

Powierzchnia : 1423.3 ha Kod obszaru : PLH080007. Znajduje się tu kresowe stanowisko żyznej buczyny sudeckiej.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 1423,3 ha
Kod obszaru: PLH080007
Znajduje się tu kresowe stanowisko żyznej buczyny sudeckiej.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się na granicy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, w regionie jeleniogórskim i zielonogórskim, między Szprotawą i Piotrowicami.

Opis obszaru: Ostoja obejmuje kompleks lasów liściastych i mieszanych, z dużym udziałem starodrzewi, stanowiący wyspę wśród borowego krajobrazu Borów Dolnośląskich. Przylegają do nich płaty kwaśnych dąbrów, wilgotnych borów i dąbrów, nadrzecznych łęgów oraz łąk trzęślicowych i wilgotnych łąk ze stanowiskami pełnika europejskiego Trollius europaeus w dolinach rzek.

Szata roślinna: W obszarze stwierdzono występowanie 8 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (zajmujących łącznie 66% powierzchni ostoi). Znajduje się tu kresowe stanowisko żyznej buczyny sudeckiej. Jest to jeden z nielicznych w Polsce fragmentów buczyny (starodrzew w wieku powyżej 160 lat) w naturalnie funkcjonującym ekosystemie i jeden z cenniejszych rezerwatów buczynowych w Polsce

Zwierzęta: Występuje 5 gatunków z Załącznika II dyrektywy, w tym rzadki w Polsce chrząszcz jelonek rogacz Lucanus cervus. Znajduje się tu też jedno z trzech stwierdzonych w zachodniej Polsce stanowisk popielicy.Gmina:
  • Gromadka
ekologia to eko.org.pl