min

PLH020060 Góry Orlickie

Powierzchnia: 2798.1 ha. Kod obszaru: PLH020060. Unikatem jest największe w Polsce stanowisko Gentianella bohemica

FE
 
19 stycznia 2011

Powierzchnia: 2798,1 ha
Kod obszaru: PLH020060
Unikatem jest największe w Polsce stanowisko Gentianella bohemica

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje pasmo Gór Orlickich.

Opis obszaru: Góry Orlickie są południkowo wyciągniętym pasmem znajdującym się na terenie Republiki Czeskiej i tylko niewielki fragment głównego grzbietu leży w granicach Polski. Są to głównie zbocza o ekspozycji E i NE co nadaje specyficzny surowy klimat i warunkuje wysokie sumy opadów oraz bardzo krótki sezon wegetacyjny.

Szata roślinna: Rodzaj podłoża geologicznego (zwłaszcza wystąpienia skał wapiennych) sprzyja występowaniu cennej mozaiki siedlisk leśnych, naskalnych i łąkowych. Na uwagę zasługują bardzo dobrze zachowane siedliska żyznych lasów bukowych i ziołoroślowych jaworzyn górskich oraz związane z nimi siedliska wapiennych ścian skalnych. Łącznie stwierdzono 14 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Unikatem jest największe w Polsce stanowisko Gentianella bohemica: Zieleniec, w starym łomie ok. 0,75 km na SE od kościoła we wsi, 880 m n.p.m.

Zwierzęta: Stwierdzono występowanie 3 gatunków nietoperzy zawartych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG a także dwóch gatunków modraszków oraz pływacza białopłetwego.

Gmina:
  • Duszniki-Zdrój (M)
  • Lewin Kłodzki (W)
ekologia to eko.org.pl